Specializovaný prodejce potápěčského vybavení

0 Kč
0

Reklamační řád

Reklamační řád Dream Dive s.r.o. vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště nebo provozovně Dream Dive.

Kontrola

Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod dreamdive.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod dreamdive.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do reklamačního řízení bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu.

Reklamace zásilek Dream Dive může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

Dream Dive s.r.o.
Brno-střed, Veveří, Smetanova 341/3
602 00 Brno
potapeni@dreamdive.cz

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Ing. Nikolaj Varčev

Do reklamačního řízení nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.),
  • bez doložení původu nákupu, poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování.

Reklamace, jak postupovat?

Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených v dolní části této stránky. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

  • zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Reklamace musí být řešena s dopravcem. Po sepsání protokolu o poškozené zásilce nás kontaktujte,
  • zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 10-ti dnů odešleme zboží nové.

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do zásilky, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace do sídla Dream Dive nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

Dream Dive vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

Běžně řešíme technické problémy do 24 hodin a jiné reklamace do 3 dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 30. března 2014 (aktualizováno 6. 1. 2023), vydává Dream Dive s.r.o.